کالری تنقلات و شیرینی
 کالری مواد غذایی
 کالری تنقلات و شیرینی
 
           

         

هنگام محاسبه انرژی  به نوع واحد دقت کنید

،بعضی از موارد بر اساس لیوان یا عدد است ،

در صورتیکه واحدی برای آن قید نشده است

بر اساس گرم محاسبه انجام میگردد.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

شاید بخواهید بخوانید

 

پونه

پونه كوهي داراي خواص هضم كننده واقعي است آنرا مثل ساير سبزيجات گرم و معطر

...

کارنیتین:

از اسید آمینه های لیزین و متیونین در بدن ساخته می شود. در بدن کار آن ا

...