رژیم درمانی در بیماری های کبد

مشخصات رژیم غذایی بیماریهای کبدی:

بیماری کبدی

    از آنجا که کاهش وزن شدید و سوء تغذیه کالری – پروتئین در بیماران کبدی پدیده شایعی می باشد، تأکید بر رژیم پر کربوهیدرات، پر پروتئین با چربی کنترل شده است. مشخصات عمومی رژیم به ترتیب زیر است:
انرژی: روزانه 45-35 کیلوکالری به ازاء هر کیلوگرم وزن ایده آل
کربوهیدرات: روزانه 400-300 گرم کربوهیدراتهای پیچیده
به دلیل عدم تحمل گلوکز در بیماران سیروز کبدی ، در هنگام تجویز کربوهیدرات باید به نوع آن توجه نمود. معمولاً توصیه هایی که در این زمینه به بیماران دیابتی می شود، برای این دسته از بیماران هم مفید است. تجویز فروکتوز و سوربیتول مجاز نمی باشد.
چربی: 30-25 درصد انرژی دریافتی
-    در بیماران مبتلا به "سیروز صفراوی اولیه" به دلیل عدم تحمل چربی، میزان دریافت چربی به 40-30 گرم در روز محدود می شود.
پروتئین: 5/1 گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن ایده آل بدن
-    در صورت بروز آنسفالوپاتی، میزان پروتئین دریافتی به 6/0- 5/0 گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن محدود می شود.
-    در مواردی که احتمال کمای ناگهانی وجود داشته باشد، میزان پروتئین دریافتی برای مدت کوتاهی به 10-5 گرم در روز محدود می شود.
-    در شرایط اغماء ، پروتئین به طور کامل حذف می شود. اما بیمار در صورت تحمل می تواند 10-5 گرم پروتئین در روز دریافت نماید.
-    با بهبود وضعیت بیمار، میزان پروتئین دریافتی بتدریج افزایش می یابد. برای این منظور می توان از یک رژیم پایه حاوی 15 گرم پروتئین شروع نمود، (رژیم کم پروتئین، ص 45) و به تدریج میزان پروتئین دریافتی را بالا برد.
-    توصیه می شود که از رژیمهای حاوی 20  40 و 60  گرم پروتین(ویژه بیماران کلیوی) استفاده شود.
ویتامینها و مواد معدنی:
    تأکید بر روی ویتامین های گروهB  )اسید فولیک، B1، B12)، A، C و املاح آهن، منزیم و روی است که ممکن است به صورت مکمل داده شوند.        
مایعات و سدیم:
-    در صورتی که ادم وجود نداشته باشد، نمک و مایعات محدود نمی شود.
-    در صورت بروز ادم و آسیت، میزان دریافت مایعات بر حسب نیاز بیمار بین 100 تا 1500 میلی لیتر در روز محدود می شود.
-    میزان دریافت سدیم، بر حسب میزان تحمل بیمار و میزان ادرار دفعی، بین 500 تا 2000 میلی گرم در روز محدود می شود.
-    در مراحل اولیه بروز ادم، میزان سدیم دریافتی به 2 گرم در روز و در مراحل پیشرفته تر به 1200 میلی گرم در روز محدود می شود.
-    در صورتی که کنترل ادم و آسیت دشوار باشد، میزان دریافتی نمک می تواند به 500 میلی گرم در روز نیز محدود شود.
نحوۀ تنظیم رژیم غذایی و توزیع واحدهای مختلف در جدول 1 نشان داده شده است:

چاقی و کبد چرب

مواد غذایی غیر مجاز در بیماران کبدی

چند تذکر مهم در بیماران کبدی

شاید بخواهید بخوانید

وضعیت مصرف تخم مرغ در کشور

خواص تخم مرغ

گروه‌ اقتصادي‌: با حضور مسوولان‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي

...