هزینه رژیم لاغری
 لاغر شدن
 

مراجعین اینترنتی  برای کل دوره 10جلسه ای که حدود 5 ماه میشود مبلغ 190هزار تومان به حساب مرکز واریز نموده و تا انتها هیچگونه هزینه دیگری نخواهند داشت .

شماره حساب مرکز :

کارت شتاب بانک صادرات  سبحانی
6037
6916
3322
6279