اقدامات محافظتی اساسی در برابر کروناویروس - کرونای انگلیسی

ساختمان ژنتیک ویروس ها به گونه ای است که در نوبت تکثیر اندکی تغییر ایجاد میشود.

بعضی از این جهش ها  باعث می‌شود که شدت بیماری زایی بیشتر و گاهی حتی موجب مرگ ویروس میگردد .

کرونا ویروس ( کوید -19 ) نیز مانند تمام ویروسها به انواع مختلفی  تقسیم شده وجهشهای بسیاری را در ساختمان خود ایجاد نموده است .

کرونای انگلیسی با قدرت بیماری زایی بیشتر و قدرت سرایت بیشتر نیاز به اقدامات حفاظتی متفاوتی دارد.

 

Related Articles

تغذیه در آرتروز( استئوآرتریت) و روماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید) تغذیه در آرتروز( استئوآرتریت) و روماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید)
تغذیه در آرتروز( استئوآرتریت) و روماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید): رژیم غذایی ویژه ای برای این بیماری به...
کمکاری تیروئید و چاقی کمکاری تیروئید و چاقی
  بيمارى هاى غده تيروئيد:بيمارى هاى غده تيروئيد بعد از ديابت شايع ترين بيمارى غدد است. نیمی از...
راهنمای بالینی درمان سردرد در کرونا covid-19 راهنمای بالینی درمان سردرد در کرونا covid-19
هر روز از عوارض جدیدی از کرونا مشخص میشود . دانشمندان در تلاش بی وقفه و  روزانه  درمانهای جدیدی...
تغذیه مناسب در هر سنی تغذیه مناسب در هر سنی
نیازهای بدن در هر دوره ای متفاوت است . از نظر ریز معذی و درشت مغذی ها باید دبن را در هر دوره ای تامین نمود...