داروهای لاغری
ورزش در هوای آلوده

ورزش کردن موجب سلامتی است اما از طرفی تنفس هوای آلوده نيز مضر است . اين سئوال برای بسياری از افراد مطرح می شود که شايد انجام ورزش در هوای شهرهای آلوده بيشتر مضر باشد تا مفيد .

بدترين زمان آلودگی هنگامی است که آسمان ابری و خيابانها مملو از ماشين است . گازهای سمی خارج شده از اتومبيلها ، عامل اصلی آلوده کننده هوای شهرهاست که با وجود ابرآلودگی بيشترمی شود . با برخورد نورخورشيد به زمين ، هوای موجود در سطح گرم شده به طرف بالا حرکت می کند و آلاينده ها را با خود می برد . اين پديده در روزهای ابری اتفاق نمی افتد و اصطلاحاً پديده اينورژن رخ می دهد.

آلاينده هايی چون منواکسيد کربن ، اُزُن ، دی اکسيد کربن و دی اکسيد سولفور ، ريه ها را تخريب می کنند . زمانی که ورزش می کنيد نفسهای شما عميق و سريعتر است و شما آلاينده های بيشتری را به ريه هايتان وارد می کنيد ، ولی بدن شما اين آلاينده ها را نگه نمی دارد . مثلا ديده شد که دوچرخه سوارانی که هنگام شلوغی مرکز شهر واشنگتن رکاب می زدند ميزان منو اکسيد کربن بيشتری استنشاق می کردند ، ولی سطح منواکسيد کربن خونشان از رانندگان ماشين درهمان منطقه کمتر بود .

پس به اين نکته توجه داشته باشيد که :

در صورت امکان ، در زمان شلوغی ترافيک صبح و 2 ساعت پس از شلوغی بعد از ظهر و آلودگی زياد هوا ورزش نکنيد ، ولی اگر نمی توانيد وقت ديگری را به اين کار اختصاص دهيد ، حتما ورزش کنيد که از کرخی و تنبلی بهتر است .

 گردآوری: جواد سبحانی

کارشناس تغدیه و رژیم درمانی چاقی

تلفن مشهد : 36064720