تغذيه‌ نوزاد درحال‌ رشد

تغذيه‌ نوزاد درحال‌ رشد بيشتر مادران‌ سالم‌ از توانايي‌ لازم‌ براي‌ شيردادن‌ به‌ نوزادان‌ خود تا 4 يا 6 ماهگي‌ برخوردارند. پس‌ از رسيدن‌ نوزاد به‌ اين‌ سن‌، ...

تغذيه‌ نوزاد درحال‌ رشد

تغذيه‌ نوزاد درحال‌ رشد

بيشتر مادران‌ سالم‌ از توانايي‌ لازم‌ براي‌ شيردادن‌ به‌ نوزادان‌ خود تا 4 يا 6 ماهگي‌ برخوردارند. پس‌ از رسيدن‌ نوزاد به‌ اين‌ سن‌، ديگر شير مادر يا شير خشك‌،تكافوي‌ نيازهاي‌ نوزاد را نمي‌كند. در چنين‌ شرايط‌ي‌ ضروري‌ است‌ كه‌ نوزاد بيش‌ از يك‌ ليتر شير در روز بنوشد و يا غذاهاي‌ كمكي‌ ديگري‌ علاوه‌ بر شير به‌ او بدهند.

در عين‌ حال‌ ضروري‌ است‌ كه‌ براي‌ عادت‌ كردن‌ ذائقه‌ كودك‌ به‌ او غذاهايي‌ با ط‌عم‌ و قوام‌ جديد داده‌ شود تا به‌ تدريج‌ زمينه‌ براي‌ تغذيه‌ غذاهاي‌ معمول‌ درخانواده‌فراهم‌ شود. ((دوره‌ از شيرگيري‌)) زماني‌ است‌ كه‌ كودك‌ با غذاهاي‌ جامد آشنا مي‌شود.

انواع‌ غذاهاي‌ جامد

غلات‌

نخستين‌ غذاي‌ جديدي‌ كه‌ پس‌ از شير به‌ كودك‌ داده‌ مي‌شود، آرد غلات‌ است‌. معمولا گنجانيدن‌ آرد غلات‌ در غذاي‌ كودك‌ به‌ دلايل‌ مختلف‌ صورت‌ مي‌گيرد. در درجه‌اول‌ كودك‌ ط‌عم‌ آرد غلات‌ را به‌ سهولت‌ مي‌پذيرد. به‌ سبب‌ قوام‌ نيمه‌ سيال‌ حريره‌ مي‌توان‌ پيش‌ از شروع‌ به‌ تغذيه‌ با حريره‌ واقعي‌، چند قاشق‌ آرد را به‌ بط‌ري‌ كودك‌افزود تا به‌ تدريج‌ براي‌ خوردن‌ حريره‌ آماه‌ شود. شايان‌ ذكر است‌ اين‌ حريره‌ به‌ علت‌ برخورداري‌ از نشاسته‌، به‌ كندي‌ در دستگاه‌ گوارش‌ كودك‌ هضم‌ مي‌شود و اين‌امر موجب‌ كاهش‌ احساس‌ گرسنگي‌ كودك‌ مي‌گردد كه‌ به‌ نوبه‌ خود امكان‌ به‌ تعويق‌ انداختن‌ موعد غذا دادن‌ را فراهم‌ مي‌كند.

توصيه‌ مي‌شود به‌ كودك‌ در ابتدا غلات‌ فاقد گلوتن‌ (مانند ذرت‌ وبرنج‌) خورانده‌ شود زيرا غلات‌ آماده‌ شده‌ اين‌ مزيت‌ را در بردارند كه‌ قبلا پخته‌ شده‌اند و به‌ همين‌دليل‌ به‌ سهولت‌ هضم‌ مي‌شوند. حريره‌هاي‌ درست‌ شده‌ از غلات‌، كودك‌ را به‌ تدريج‌ براي‌ خوردن‌ غذاهاي‌ جامد آماده‌ مي‌كند. مزيت‌ ديگر اين‌ گونه‌ غذاها در اين‌ نكته‌نهفته‌ است‌ كه‌ زمينه‌ تكوين‌ آميلاز (آنزيمي‌ كه‌ نشاسته‌ را هضم‌ مي‌كند پيش‌ از اين‌ در دستگاه‌ گوارش‌ كودك‌ وجود نداشته‌) را آماده‌ مي‌كند.

سبزيها و ميوه‌ها

گنجانيدن‌ سبزيها و ميوه‌ها در جيره‌ غذايي‌ كودك‌، نياز به‌ زمان‌ خاصي‌ ندارد. با شروع‌ مصرف‌ سبزيها و ميوه‌ها، نه‌ تنها ذائقه‌ كودك‌ با ط‌عم‌هاي‌ جديد آشنا مي‌شودبلكه‌ با گنجانيدن‌ املاح‌ معدني‌ و ويتامين‌ها و عناصر كم‌ مقدار در جيره‌ غذايي‌ او ـ كه‌ يك‌ جيره‌ كامل‌ غذايي‌ است‌ ـ فلور موجود در دوره‌ كودك‌ مجالي‌ مي‌يابد تا خودرا به‌ تدريج‌ با موادي‌ مانند الياف‌، سلولز و همي‌ سلولز سازگار كند. ممكن‌ است‌ مادران‌ از دادن‌ سبزيها به‌ كودك‌ خود واهمه‌ داشته‌ باشند. چرا كه‌ اين‌ مواد به‌ خوبي‌هضم‌ نمي‌شوند و ايجاد نفخ‌ مي‌كنند. بااين‌ وجود، چنانچه‌ سبزيها به‌ خوبي‌ پخته‌ شوند ماده‌ غذايي‌ خوبي‌ راتشكيل‌ مي‌دهند. در اين‌ ميان‌ بادام‌ زميني‌ يك‌ ماده‌ عالي‌غذايي‌ است‌ كه‌ انرژي‌ و پروتئين‌ مورد نياز كودك‌ را تامين‌ مي‌كند. بهتراست‌ كه‌ آن‌ را آسياب‌ كرده‌ و به‌ حليم‌ يا حريره‌ بيفزايند. در ابتداي‌ آشناسازي‌ كودك‌ با غذاهاي‌مخصوص‌ از شيرگرفتن‌ (غذاهاي‌ جايگزين‌ شير)، بايد غذا به‌ خوبي‌ پخته‌ شود و آن‌ را خوب‌ بهم‌ بزنيد تا مخلوط‌ حاصل‌ به‌ سهولت‌ توسط‌ كودك‌ هضم‌ و جذب‌ گردد.

پروتئين‌ حيواني‌:

به‌ تدريج‌ كه‌ كودك‌ رشد مي‌كند بايد پروتئين‌هاي‌ حيواني‌ را كه‌ در گذشته‌ صرفا از شير به‌ دست‌ مي‌آمد به‌ تدريج‌ متنوع‌ ساخت‌ و گوشت‌ (مغز وجگر سياه‌ كه‌ منابع‌سرشار عناصر كم‌ مقدار است‌)، ماهي‌ و تخم‌ مرغ‌ را جايگزين‌ پروتئين‌ حاصل‌ از شير مادر كرد.(1(

 

کولیک نوزادی یا قولنج نوزادی

کولیک نوزادی یا قولنج نوزادی:

قولنج نوزاد
کولیک نوزادی baby colic  :

در حالت طبیعی در روده همه نوزادان و شیرخواران گاز جمع میشود. بعضی از نوزادان گاز را به راحتی دفع می نمایند. تعدادی از نوزادان برای دفع گاز زور میزنند. یا در هنگام دفع،   زیاد زور می زنند تا دفع کنند گاهی همراه با دل درد شدید است و به صورت حمله ای و ناگهانی می باشد.

 

نوزاد معمولا در طول روز آرام است و فقط زور میزند ولی 5-11 ساعت بعد از ظهر، دردهای شدید حمله ای به نوزاد دست می دهد. گاهی اوقات شکم نوزاد متسع و برجسته، صورت کودک قرمز، برافروخته واطراف دهان او رنگ پریده میگردد.   کودک دستهایش را به هم فشرده، مشت خود را گره کرده، شکم خود را سفت و شیونهای شدید میزند.

این دردها 2دقیقه تا چند ساعت ادامه می   یابد. گاهی حمله با دفع گاز یا مدفوع از بین می   رود. در خلال حمله درد شدید است صدای عبور گاز از رودهای کودک شنیده میشود. این درد ها معمولا در اوایل شب و در سه تا چهار ماه اول تولد ادامه می یابد.

معده و روده های بعضی از نوزادان پس از تولد کاملا رشد نکرده و به میکروبهای مفید روده هم آغشته نشده است - فلور طبیعی روده - بنابر این 3-4 هفته طول می کشد تا روده عمل طبیعی خود را انجام دهد گازهایی که وارد روده می شوند در نقاط مختلف روده و معده تجمع یافته و مانع عبور شیر میشود. این تجمع موجب سکسکه می شود. این دردهای قولنجی معمولا در کودکان فامیل، پدر و مادر کودک نیز وجود داشته است. این دردهای کولیکی  بعد از سن 2-3 هفتگی شروع و در 2 ماهگی به اوج خود رسیده و معمولا بدون درمان بعد از3- 4 ماهگی بهبود می یابد. در 10-25 درصد نوزادان رخ می دهد در این بیماری گریه تسلی ناپذیر به مدت بیشتر از3 ساعت و سه روز در هفته اتفاق می افتد  .   تفاوت این بیماری با نوزاد ناخوش اینست که معمولا ( اسهال، کاهش وزن، استفراغ، کاهش اشتها، ضعف در مک زدن ) ندارند و در قولنج نوزادی، با در آغوش گرفتن، کودک آرام می شود. کولیک نوزادی را باید از بیماریهای ( منزیت، آنسفالیت، پنومونی، عفونت، عفونت ادراری، سپتیک، تب خال دهان، گزش حشرات، سلولیت، تروما، شکستگی دنده، شکستگی جمجمه، خونریزی داخل جمجمه، پنوموتراکس،   خراشیدگی قرنیه، اختلال الکترولیت، کاهش قند خون، جسم خارجی در ( دهان، بینی، گوش، حلق، چشم )، در هم فرورفتگی روده، یبوست به علت از دست دادن آب بدن و رفلاکس معده ) تشخیص داد لذا کودک خود را حتما نزد پزشک ببرید.
علت دردهای شکمی نوزاد:

1-        هنوز کاملا مشخص نیست

2-        وجود گاز درون روده ها وعبور از آن

3-        شیر دادن مکرر و دم به دم: گاهی برای اینکه نوزاد گریه نکند مرتب به او شیر می دهند و در نتیجه نوزاد هوا می بلعد زیرا نوزاد نمی تواند مک های قوی بزند مخصوصا آنهایی که با سزارین به دنیا آمده اند.

4-        مقدار شیر مادر:

اگر شیر مادر کم است مخصوصا در مادرانی که سزارین شده اند چون شیر مادر به علت سزارین دیرتر ترشح می شود کودک گرسنه است و هوا می بلعد. به مادران باید روش شیر دان را آموزش داد تا شیر آنها زیاد گردد.

اگر شیر مادر زیاد است ابتدای شیر بعضی از مادران دارای آب و لاکتوز ( شیرین ) زیاد است و سبب میشود که دهان نوزاد هنگام شیر خوردن پر از شیر شود و شیر همراه با هوا بلعیده شود و باعث تجمع گاز در معده و روده کودک شود در این شرایط مادر باید قسمت اول شیر خود را بدوشد و دور بریزد.

5-        گریه زیاد، جابجا کردن، خواباندن و بلند کردن مکرر، محیط پر سر و صدا، نور زیاد همه موجب بلعیدن و تجمع گاز در روده ها میشود.

6-        رژیم غذایی مادر
درمان کولیک نوزادان:

1-        به نوزاد در 28 روز اول تولد بین 8-12 بار در 24 ساعت شیر بدهید. یعنی هر 5/1-2 ساعت یک نوبت شیر داده شود. بعد از ماه اول بین 6-8 نوبت در 24 ساعت کافی است اگر نوزاد در هر نوبت شیر کافی بخورد شیر به مدت 1-4 ساعت در معده او باقی می ماند.

2-        رژیم غذایی مادر و درمان قولنج نوزادان: اگر مادر بعضی از سبزیجات مخصوصا خانواده کلم، غذاهای دارای حبوبات ( نخود، لوبیا، عدس، ماش، بادام کوهی و .... ) را مصرف کند موجب پیدایش گاز در روده های نوزاد می گردد مصرف شیر گاو یا پاستوریزه، لبنیات زیاد، غذاهای ترش و میوه جات ( مرکبات، گوجه فرنگی ) که حالت اسیدی دارد سبب پیدایش گاز و حساسیت در نوزاد می شود. لذا مادری که نوزادش دردهای شکمی دارد ابتدا باید غذاهای ذکر شده در بالا را مصرف نکند و سپس یکی یکی این غذا ها را بخورد هرکدام که باعث درد کولیکی در نوزاد شد مادر باید 4 ماه اول تولد آن غذا را از رژیم غذایی خود حذف کند. مصرف میوه های شیرین و نوشابه های گاز دار توسط مادر مشکل کودک را بدتر می نماید.

3-        مادر بین شیر دادن و بعد از شیر خوردن، نوزاد را بغل کند تا کودک آروغ زده و بادگیری انجام شود.

4-       گاهی هوا در معده نیست ولی در روده ها است لذا مالش دادن شکم کودک و خم کردن پاهای کودک روی شکمش سبب جابجایی گاز در روده ها می شود و درد نوزاد تخفیف می یابد.

5-       خواباندن نوزاد بطور دمر روی بازوان مادر در حالیکه چانه نوزاد روی دست مادر و پاهای او از هم جدا است موجب دفع گاز و آرامش نوزاد می شود.

6-       چون سیستم عصبی کودک نارس می باشد لذا صدای ( جارو برقی، ماشین لباسشویی، ) تکان خوردن، حرکت دادن کودک، سوار کردن در اتومبیل و رانندگی درد ها را کم یا متوقف می کند.

7-       تکان دادن و راه رفتن و لالایی خواندن موجب آرامش کودک می گردد.

8-       کودک را روی دست و بازوی خود بخوابانید و به آرامی پشت او را مالش دهید شاید آرام شود.

9-       کودک را به خود بچسبانید تا احساس امنیت و آرامش نماید

10-   گهواره یا ننی ممکن است به آرامش کودک کمک نماید.

11-   استفاده از بابونه و شیرین بیان موثر است

12-   داروی سایمتیکون برای درمان کولیک نوزادی اثر خوبی دارد.

13-   گریپ میکسچر وگل گریپ در درمان کولیک نوزادی اثر دارد.

تغذيه‌ نوزاد درحال‌ رشد

تشخیص افتراقی درد شکم در کودکان

تغذيه کودکان در اسهال و استفراغ

چند غذا برای کودکان

 


[text]

 

 

اهمیت شیر مادر در تغذیه نوزادان

اهمیت شیر مادر در تغذیه نوزادان

تغذیه نوزاد
شیر مادر غذای منحصر بفرد و ایده آل برای کودک در 6 ماه اول زندگی می باشد و تمامی نیازهای غذایی شیرخوار از لحظه تولد تا پایان شش ماهگی را تأمین می کند.تماس بسیار نزدیک و مستقیم مادر و نوزاد از لحظه های اولیه بعد از تولد نقش بسزایی  در امر موفقیت شیردهی و تداوم آن دارد.
چربی و پروتئین شیر مادر بهتر از چربی و پروتئین شیرهای دیگر هضم و جذب می شود. به همین دلیل دردهای قولنجی، جمع شدن گاز، استفراغ و حساسیت نسبت به پروتئین در این شیرخواران کمتر مشاهده می شود. ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر پیدا می کند، چربی شیر مادر در شروع هر وعده شیردهی کمتر است و سپس میزان آن به تدریج بیشتر می شود، این تغییرات کمک بزرگی به سیر نگه داشتن و افزایش وزن شیرخوار می کند.
میزان کلسیم شیر مادر از میزان کلسیم شیر گاو کمتر می باشد ولی نسبت به فسفر در شیر شیر مادر به گونه ای است که ضریب جذب کلسیم شیر مادر از شیر گاو بیشتر می شود.
آهن شیر مادر اگرچه کم است ولی بیش از 50 درصد آن جذب می شود. میزان ویتامین های موجود در شیر مادر بستگی به میزان مصرف ویتامین توسط مادر دارد، اگر مادری از نظر سبزیجات و میوه ها تغذیه مناسبی داشته باشد، شیرش از نظر وجود ویتامین غنی می باشد.
تغذیه با شیر مادر منجر به افزایش مصونیت در شیرخوار می شود بطوریکه دیده شده میزان مرگ و میر در اثر اسهال در بچه های زیر 2 سال، 18 برابر در بچه هایی که از شیر خشک تغذیه می شوند نسبت به بچه هایی که از شیر مادر تغذیه می شوند بیشتر است که این رقم در مورد عفونت ها تنفسی 4 برابر است.
در شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، مشکل چاقی، افزایش کلسترول در بزرگسالی و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروق کمتر است. همچنین میزان ابتلا به آسم و اگزما در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده می کنند بسیار کمتر است به ویژه در خانواده هایی که پدر یا مادر و یا یکی از افراد خانواده مبتلا به نوعی بیماری آلرژیک هستند، تغذیه کودک با شیر مادر نجات بخش است.
عفونت خون و عفونت ادراری در کودکانی که با شیر مادر تغذیه نمی شوند بیشتر است.
جالب است بدانیم شیر مادر ضریب هوشی کودک را افزایش می دهد.
مصرف آغوز یا کلستروم توسط نوزاد ضروری می باشد. آغوز شیری است که در چند روز اول پس از زایمان ترشح می شود و با وجو اینکه حجم کمی دارد برای تأمین نیازهای کودک کافی است همچنین دارای موادی است که کودک را در مقابل بیماری ها و عفونت ها مقاوم می کند. این شیر خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی قوی دارد و مقاومت بدن نوزاد را در مقابل بیماری ها بالا می برد.
هنگام شیر دادن تماس پوستی و ارتباط پشمی مادر و شیرخوار حائز اهمیت فراوانی در رشد عاطفی کودک و تداوم شیردهی مادر است.
توصیه ما این است که هر بار شیر از یک سینه به شیرخوار داده شود تا علاوه بر تغذیه شیرخوار از شیر غنی از چربی، در انتهای تغذیه، پستان به طور کامل تخلیه شود که این امر منجر به افزایش تولید شیر در مادر می شود.
تغذيه‌ نوزاد درحال‌ رشد

کولیک نوزادی یا قولنج نوزادی

اهمیت شیر مادر در تغذیه نوزادان


 

گرد آوری :

مرکز رژیم درمانی جواد سبحانی

تلفن مشهد : 6064720

 

Related Articles

لاغری و کاهش وزن در دوران شیردهی لاغری و کاهش وزن در دوران شیردهی
لاغری در دوران شیردهی خداوند بدن را به گونه ای آفریده است که تا شش ماه گی دوران شیردهی  اضافه وزن و...
جدول نیاز تغذیه دوران شیردهی جدول نیاز تغذیه دوران شیردهی
جدول 2-4. راهنمای میزان انرژی و مواد مغذی مورد نیاز در دوران شیردهی- رژیم غذایی دوران شیردهی...
شیر استریل و ارزش تغذیه ای آن شیر استریل و ارزش تغذیه ای آن
شیر استریل و ارزش تغذیه ای آن استفاده از شیر استریلیزه UHT به دلیل ویژگیهای آن از جمله قابلیت ماندگاری نسبتا...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 لاغر شدن آماده ثیت نام فقط کلیک کنید

ثبت نام دوره زرین

پرونده دارید کلیک کنید

ادامه رژیم لاغری من