مقالات تفذیه
هورمون پوست مرغ

ارزانترین پروتئین دنیا مرغ گوشتی است ، درباره آنهم هر روز مطلبی به گوش میرسد. یک روز هورمون روزی دیگر آنتی بیوتیک و ... اگر مرغ هم آلوده است ؟ پس چه باد بخوریم ، اصل ماجرای مرغ چیست ؟ در روزگار گذشته ماهها زمان می‌برد تا جوجه ای مرغ شده و بر سفره آید ، اما اکنون در کمتر از 50 روز جوجه 1 روزه به مرغی بیش از 2 کیلو تبدیل می‌شود.

نگران نباشید هیچ هورمونی در هیچ کجای دنیا برای رشد مرغ استفاده نمی‌شود ، پس چگونه بااین سرعت مرغها رشد میکنند . برنامه های اصلاح نژاد و انتخاب گونهای مناسب و مدیریت تغذیهو بهداشت است که باعث سرعت رشد مرغها شده است .

اما آنتی بیوتیک در صنعت مرغداری استفاده می‌شود ، از آنتی بیوتیک حهت درمان استفاده می‌شود ، و مدتی در گوشت باقی می‌ماند و مرغدار باید قبل از کشتار فاصلهآخرین آنتی بیوتیک تا کشتار را رعایت نماید ، اگر اینفاصله که بسته به نوع آنتی بیوتیک مصرفی بسیار متفاوت است رعایت شودگوشت مرغ هیچگونه آلودگی آنتی بیوتیکی ندارد ، اما اگر رعایتنشود باقیمانده آنتی بیوتیک ها در گوشت باقی می‌ماند ووظیفه اداره دامپزشکی است که از ورود اینکونه گوشتها به بازار حلوگیری نماید . مرغ سبز چیست: در طول دوره پرورش اداره دامپزشکی 3 نوبت از این مرغداریهای نمونه برداری و آزمایش به عمل می‌آورد و اگر آزمایش صحیح و سالم باشد مجوزمرغ سبز یابدون آنتی بیوتیک را دریافت می‌کنند که با رعایت بهداشت بسیار از سوی مرغدار امکان پذیر است

شاید بخواهید بخوانید

 

پونه

پونه كوهي داراي خواص هضم كننده واقعي است آنرا مثل ساير سبزيجات گرم و معطر

...