مقالات تفذیه
هورمون پوست مرغ

ارزانترین پروتئین دنیا مرغ گوشتی است ، درباره آنهم هر روز مطلبی به گوش میرسد. یک روز هورمون روزی دیگر آنتی بیوتیک و ... اگر مرغ هم آلوده است ؟ پس چه باد بخوریم ، اصل ماجرای مرغ چیست ؟ در روزگار گذشته ماهها زمان می‌برد تا جوجه ای مرغ شده و بر سفره آید ، اما اکنون در کمتر از 50 روز جوجه 1 روزه به مرغی بیش از 2 کیلو تبدیل می‌شود.

نگران نباشید هیچ هورمونی در هیچ کجای دنیا برای رشد مرغ استفاده نمی‌شود ، پس چگونه بااین سرعت مرغها رشد میکنند . برنامه های اصلاح نژاد و انتخاب گونهای مناسب و مدیریت تغذیهو بهداشت است که باعث سرعت رشد مرغها شده است .

اما آنتی بیوتیک در صنعت مرغداری استفاده می‌شود ، از آنتی بیوتیک حهت درمان استفاده می‌شود ، و مدتی در گوشت باقی می‌ماند و مرغدار باید قبل از کشتار فاصلهآخرین آنتی بیوتیک تا کشتار را رعایت نماید ، اگر اینفاصله که بسته به نوع آنتی بیوتیک مصرفی بسیار متفاوت است رعایت شودگوشت مرغ هیچگونه آلودگی آنتی بیوتیکی ندارد ، اما اگر رعایتنشود باقیمانده آنتی بیوتیک ها در گوشت باقی می‌ماند ووظیفه اداره دامپزشکی است که از ورود اینکونه گوشتها به بازار حلوگیری نماید . مرغ سبز چیست: در طول دوره پرورش اداره دامپزشکی 3 نوبت از این مرغداریهای نمونه برداری و آزمایش به عمل می‌آورد و اگر آزمایش صحیح و سالم باشد مجوزمرغ سبز یابدون آنتی بیوتیک را دریافت می‌کنند که با رعایت بهداشت بسیار از سوی مرغدار امکان پذیر است

شاید بخواهید بخوانید

سير و خواص مهم دارويی آن

يکی از قديمی ترين گياهان مورد مصرف غذايی و دارويی گياه

...

" ویتامینB1 "

اولین ویتامینی که از این گروه ویتامینها کشف شد، ویتامینB1 بود که ن

...