راهنمای رژیم درمانی

چند تذکر مهم رژیم غذایی پرکالری – پر پروتئین:

رژیم غذایی پرانرژِی

1.    میزان آلبومین سرم کمتر از ml100/gr3 می تواند نشانه سوء تغذیه شدید باشد که در آن صورت باید با یک رژیم پر پروتئین- پرکالری آن را بهبود بخشید.
2.    این رژیم غذایی حاوی مقدار زیادی کلسترول و چربی های اشباع است و چنانچه به مدت طولانی ادامه یابد، ممکن است باعث افزایش چربی سرم گردد. در اینصورت، باید نسبت به کاهش کلسترول و چربی اشباع رژیم اقدام نمود.
3.    یک رژیم غذایی با پروتئین زیاد می تواند از طریق افزایش دفع ادراری کلسیم باعث تعادل منفی کلسیم شود. مکانیسم این پدیده ناشناخته بوده، ممکن است در ارتباط با تغییرات باز جذب کلسیم در دستگاه ادراری باشد.
4.    رژیم غذایی پر پروتئین موجب افزایش نیاز بدن به ویتامین A می گردد. چنانچه ویتامین A مورد نیاز توسط این رژیم تأمین نشود، می تواند منجر به کمبود ویتامین A شود.
5.    در استفاده از این رژیم در بیماران مستعد به هپاتیت به علت افزایش امکان سندروم کمای پاتیک، باید دقت نمود.
6.    در بیماران مبتلا به افزایش آمونیاک خون (ml100/آمونیاک ug50>) و یا در شرایطی که تصفیه گلومرولی کاهش یافته است، استفاده از این رژیم مجاز نمی باشد.
7.    توزیع وعده های غذایی در این رژیم غذایی باید به نحوی باشد تا فرد، حداکثر غذای ارائه شده را مصرف کند. مثلاً در بعضی افراد افزایش وعده ها به این امر کمک می کند. در بعضی دیگر کاهش وعده ها (و در نتیجه افزایش حجم غذا در هر وعده) ممکن است باعث اشتهای بیشتر بیمار گردد.
8.    استفاده از موادی مثل گلوکز و پلیمر آن به عنوان شیرین کننده، به دلیل خاصیت شیرین کنندگی کمتری که نسبت به سوکروز دارند، مصرف مقدار بیشتری از آنها را در رژیم امکان پذیر می کند.

شاید بخواهید بخوانید