کالری فعالیتهای بدنی

جستجو در سایت

تلفن مشهد : 3606420 - 36051363          ♥‌ آیا من چاقم ؟‌ ♥         ♥‌ کانال تلگرام♥       ♥‌ ثبت نام رژیم آنلاین‌ ♥          ♥‌ ادامه رژیم لاغری‌   سروش   

کالری کالری مصرفی در فعالیتهای بدنی ، انواع ورزش ،مشاغل و حرف مختلف
کالری محاسبه شده برای فردی با وزن 75 کیلو گرم در نظر گرفته شده است ، در صورتیکه وزن شما بیشتر یا کمتر است ، ممکن است کالری مصرفی شما اندکی با این اعداد تفاوت داشته باشد

 

انواع پیاده‌روی ودویدن
Invalid Input

زمان(دقیقه)
Invalid Input
کیلو کالری انرژی مصرفی
Invalid Input

ورزش‌های قدرتی
Invalid Input

زمان(دقیقه)
Invalid Input
کیلو کالری انرژی مصرفی
Invalid Input

ورزش‌های رقابتی و غیررقابتی
Invalid Input

زمان (دقیقه)
Invalid Input
کیلو کالری انرژی مصرفی
Invalid Input

فعالیت‌های روزانه
Invalid Input

زمان(دقیقه)
Invalid Input
کیلوکالری انرژی مصرفی
Invalid Input

 

مشاغل و حرف

Invalid Inputزمان (دقیقه)

Invalid Input
کیلو کالری انرژی مصرفی

Invalid Input

 

 

کالری مصرفی در فعالیتها و ورزش های گوناگون
 1. انرژی محاسبه شده برای فرد 75 کیلوگرمی است ،در صورتیکه وزن بیشتر یا کمتری دارید ممکن است،

  کمی با این مقدار تفاوت وجود داشته باشد

 2. دستگاه های ورزشی
  Invalid Input
 3. زمان (دقیقه)
  Invalid Input
 4. کیلو کالری انرژی مصرفی
  Invalid Input
 5. انواع پیاده روی ودویدن
  Invalid Input
 6. زمان (دقیقه)
  Invalid Input
 7. کیلو کالری انرژی مصرفی
  Invalid Input
 8. ورزش های قدرتی
  Invalid Input
 9. زمان (دقیقه)
  Invalid Input
 10. کیلو کالری انرژی مصرفی
  Invalid Input
 11. ورزش های رقابتی و غیر رقابتی
  Invalid Input
 12. زمان (دقیقه)
  Invalid Input
 13. کیلو کالری انرژی مصرفی
  Invalid Input
 14. فعالیت های روزانه
  Invalid Input
 15. زمان (دقیقه)
  Invalid Input
 16. کیلو کالری انرژی مصرفی
  Invalid Input
 17. مشاغل و حرف
  Invalid Input
 18. زمان (دقیقه)
  Invalid Input
 19. کیلو کالری انرژی مصرفی
  Invalid Input
  
  

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت آخرین خبرها

los

نمیتوانید حضوری  رژیم بگیرید

اینترنتی ثبت نام کنید ،همراه با فایلهای آموزش تغذیه و لاغری

ثبت نام دوره کامل

فکر میکنیدنمی توانید  لاغر شوید در دوره بسیار کم هزینه آزمایشی شرکت کنید، تابه شما ثابت شود همه میتوانند لاغر شوند

ثبت نام دوره آزمایشی