فرمول های محاسبات تغذیه ای

فرمول های محاسبات تغذیه ای

نمونه برخی محاسبات

1- محاسبه کالری مورد نیاز

1-1- انرژی مصرفی پایه یا بازال (معادلیه هریس- بندیکت) BEE

A 68/4 – Ht 85/1 + Wt56/9 + 10/655 = BEE زنان

A 76/6 – Ht 00/5 + Wt75/13 + 47/66 = BEE مردان

Wt = وزن(kg)

Ht = قد(cm)

A = سن(سال)

1-2- محاسبه انرژی در کودکان، بدو تولد تا 10 سالگی:

سن(سال)

بدو تولد – 5/0

5/0 – 0/1

3 -1

6-4

10-7

انرژی (kcal)

115 xWt(kg)

5/1 xWt(kg)

1300

1700

2400

پروتئین (g)

2/2 xWt(kg)

0/2 xWt(kg)

23

30

34

2- در زمینه حفظ و تنظیم وزن

2-1- در بیشتر بیماران:

(5/1 - 2/1) xBEE = کالری مورد نیاز

2-2- در بیماران دچار سوختگی :

2 xBEE

2-3- برای افزایش وزن بیمارانی با وضعیت ثابت و رو به بهبود (Stable Condition)

2 XBEE = کالری مورد نیاز

3- اتلاف پروتئین

3-1- ازت اوره ادرار (UUN)

3-1-1 در بیشتر بیماران:

25/6 x {4 + UUN(g) 24 ساعته} = (g/day) اتلاف پروتئین

("4" تخمینی است از ازت دفع شده از راه ادرار، مدفوع، پوست، مو و تعرق)

3-1-2 در بیماران دچار سوختگی:

25/6 x {(درصد سوختگی درجه 2 xg 1/0) + (درصد سوختگی درجه3 3% xg 2/0) + 4 + UUN(g)} = (g/day) اتلاف پروتئین

3-2 نسبت UNA (محاسبۀ UUN در بیمارانی با BUN و آب بدن متغیر)

UNA (g) = UUN(g) +  

- تغییر در BUN (mg/dl) در طی جمع آوری ادرار:

∆ BUN = اولین ادرار BUN - آخرین ادرار BUN

- متوسط BUN (mg/dl) در طی جمع آوری ادرار:

BUN m =  

- تغییر وزن (kg) در طی جمع آوری ادرار:            آخرین وزن – وزن اولیه =W

- متوسط وزن در طی جمع آوری ادرار:

W m =  

B W =

- تخمین آب بدن (kg وزن بدن/l)

مقدار طبیعی برای زنان 5/0، برای مردان 6/0

در چاقی یا کم آبی:      05/0 -

در لاغــــــری یا ادم:      05/0 +

3-3- تعادل پروتئین

پروتئین تلف یا دفع شده - پروتئین دریافتی = تعادل پروتئینی

4- محیط ماهیچه وسط بازو (MAMC)

MAMC = محیط دور بازو (cm) – [ 314/0x TSF(mm)]

5- نمایه توده بدن (BMI)

BMI =بر حسب کیلو گرم تقسیم بر توان دوم قد  وزن بدن   =  

5- نمایه توده بدن (BMI)
BMI = ((kg)  بدن وزن )/((m)  قد مربع ) = Wt/〖(Ht)〗^2 

 

6- درصد چربی بدن

درصد چربی بدن=   

درصد چربی بدن= ((0.49 ICC+0.44 TC+0.19 TS-0.38 AL-36.17)*100)/((kg)وزن بدن )

 

(0.49 ICC+0.44 TC+0.19 TS-0.38 AL-36.17)*100

 

Related Articles

تغذیه در آرتروز( استئوآرتریت) و روماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید) تغذیه در آرتروز( استئوآرتریت) و روماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید)
تغذیه در آرتروز( استئوآرتریت) و روماتیسم مفصلی (آرتریت روماتوئید): رژیم غذایی ویژه ای برای این بیماری به...
کمکاری تیروئید و چاقی کمکاری تیروئید و چاقی
  بيمارى هاى غده تيروئيد:بيمارى هاى غده تيروئيد بعد از ديابت شايع ترين بيمارى غدد است. نیمی از...
مسیرهای رسیدن به مرکز  قطار شهری مسیرهای رسیدن به مرکز قطار شهری
خط یک قطار شهری از فرودگاه شهید هاشمی نژاد حرکت کرده و تا انتهای وکیل آباد تمامی عزیزانی که در این مسیر قرار...
اقدامات محافظتی اساسی در برابر کروناویروس - کرونای انگلیسی اقدامات محافظتی اساسی در برابر کروناویروس - کرونای انگلیسی
ساختمان ژنتیک ویروس ها به گونه ای است که در نوبت تکثیر اندکی تغییر ایجاد میشود. بعضی از این جهش ها ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 لاغر شدن آماده ثیت نام فقط کلیک کنید

ثبت نام دوره زرین

پرونده دارید کلیک کنید

ادامه رژیم لاغری من