داروهای لاغری

Rimonabant سیستم اندوکانابینوئید را تحت تاثیر قرار می دهد، که ممکن است نقشی در تنظیم مرکزی و محیطی تعادل انرژی ، متابولیسم گلوکز و لیپید، و وابستگی به تنباکو داشته باشد. یک سیستم بیش فعال ممکن است منجر به افزایش خوردن، ذخیره چربی، یا وابستگی به تنباکو شود. دو نوع گیرنده – کانابینوئید تیپ1 (CB1) و تیپ2(CB2) – در سیستم اندوکانابینوئید وجود دارند. گیرنده های CB1در بالاترین دانسیته در مغز اقامت می کنند، و مهار این گیرنده ها به نظر می رسد که اشتها را سرکوب می کند.35   Rimonabant یک آنتاگونیست گیرنده CB1 است و تحت بررسی برای درمان چاقی، دیس لیپدمیا، مقاومت به انسولین، و وابستگی به سیگار است.در مطالعه RIO-Europe – یکی از چهار فاز III مطالعات بالینی شامل در Rimonabant در برنامه چاقی (RIO)- بیماران چاق با دیس لیپدمیا، هایپرتانسیون، یا هر دو به صورت تصادفی جهت دریافت پلاسبو یا 5تا20 میلی گرم rimonabant روزانه برای یک سال انتخاب شدند.36 در حالیکه افرادیکه پلاسبو دریافت می کردند kg8/1 در یک سال از دست داده بودند، آنان که Rimonabant 5و20 میلی گرم دریافت می کردند به ترتیب 4/3 و 6/6 کیلوگرم وزن از دست دادند. گروه مصرف کننده  ، 20 میلی گرم Rimonabant افزایش قابل توجه در سطوح کلسترول HDL، کاهش محیط کمر و سطوح تری گلیسرید، و بهبود مقاومت به انسولین را ثابت کردند.آزمایش دیگر، مطالعه RIO-Lipids، بیماران با اضافه وزن و چاق مبتلا به  دیس لیپدمیا را برای  5 یا 20 میلی گرم از Rimonabant یا پلاسبو، همینطور یک رژیم کم کالری به صورت تصادفی انتخاب کرد.37 نتایج نشان داد که پس از 12ماه، دوز 20 میلی گرم Rimonabant با 4/5 کیلوگرم کاهش وزن بیشتر مرتبط بود. گروه مصرف کننده 5 میلی گرم Rimonabant 6/1 کیلوگرم بیش از گروه پلاسبو وزن از دست دادند. هر دو گروه درمانی یک کاهش وزن بیشتر قابل توجه از نظر آماری نسبت به گروه پلاسبو داشتند. به علاوه، محیط دور کمر و سطوح کلسترول HDL به میزان قابل توجهی در هر دو گروه درمانی کاهش یافت. سطوح تری گلیسرید به میزان قابل توجهی در گروه 20 میلی گرم اما نه در گروه 5 میلی گرم کاهش یافتند. هر دو فشار خون سیستولیک و دیاستولیک به میزان قابل توجهی با دوز بالاتر اما نه دوز پایین تر کاهش یافتند.  گردآوری :
جواد سبحانی
مشاور تغدیه و رژیم درمانی تلفن :6064720

شاید بخواهید بخوانید