اشتباهات رایج در درمان چاقی

علت گسترش رژیمهای لاغری یا چاقی غیرمتعادل

افراد غیر متعهد و ظاهر ساز به علت بی حوصلگی، کم طاقتی و عجله مشتاقان لاغری، و سودجویی و جلب مراجعه کننده بیشتر از رژیمهای منسوخ شده و زیانباری که از بعد علمی عواقب ناخوشایند آنها در تحقیقات طولانی مدت و از طرف دانشوران علوم تغذیۀ کشورهای مختلف به اثبات رسیده، استفاده فراوانی بعمل می آورند.

البته افراد بی گناه و ناآگاه ولی مشتاق تناسب اندام و سلامتی، در این راستا چندان تقصیری ندارند ولی روی سخن بنده با دست اندرکاران امور تغذیه است که از عواقب زیانبار عدم تأمین ریزمغذیهای مورد نیاز روزانه میلیاردها سلول فعال بدن و عدم تعادل شدید در ترکیبات گروه های غذایی و درشت مغذیها، اطلاع کامل دارند و در همان حال بدون توجه به وضعیت فیزیولوژیکی خاص و بیماری های پنهان و آشکار و حتی جنس و سن مراجعین و پارامترهای بیوشیمیایی مایعات بدن آنها، رژیمهای جادویی و تک خوری های طولانی مدت با کاهش شدید و زیانبار انرژی مورد احتیاج روزانه و غیره را توصیه می کنند و این رشته نوپا و خدمتگذار سلامتی توده مردم را بی اعتبار می سازند.

وافعاً حیف است ما به این استقبال جامعه به درستی و راستی پاسخگو نباشیم.
هر کیلو اضافه وزن حاصل مصرف تدریجی و بلند مدت انرژی مازاد بر نیاز است که نمایان گر 6500 تا 7500 کیلوکالری انرژی متراکم و ذخیره شده بوده و تاکنون نیز به اثبات رسیده است، که انرژی از بین نمی رود ولی تغییر فرم (به صورت نور، حرارت و حرکت) می دهد. حال چونه می توان در یک هفته ده کیلو چربی یا 65000 تا 75000 کیلو کالری را به مصرف رسانید و چند سانتی متر سایز کم کرد؟ به طور قطع به جز استفاده کنندگان چنین رزیم هایی که از راز و رمز کار بی خبر و از پیامدهای زیانباری که در انتظارشان می باشد بی اطلاع هستند، همه ی متخصصان این رشته از تمامی شگردهای به کار برده شده مطلع بوده و آرزوی سامان یافتن وضع موجود را دارند.

شاید بخواهید بخوانید

ویتامین D
 
مطمئنا با نام ویتامین D آشنایی دارید و از بیماری راشیتیسم یا نرمی است

...