مقالات تفذیه
تفاوت محصولات تراریخته ، ارگانیک ، اصلاح نژاد چیست؟

آیا میدانید تراریخته با اصلاح نژاد شده و ارگانیک فرق های بسیاری با هم دارند؟

GMO یا تراریخته  میتواند خطرناک باشد ولی غیر تراریخته به معنی حتما سالم نیست .
یک فرد از شمال کشور با پوستی سفید و فردی جنوبی با پوستی تیره با یکدیگر ازدواج میکنند ؟ آیا فرزند ایندو تراریخته است ؟ خیربه هیچ عنوان تراریخته نیست . بلکه قسمتی از ژنهای مادر و قسمتی از پدر را در بدن خویش دارد .

یک گله دار، چند گوسفند نر قوی وارد گله میکند و در نسل بعدی نیز همین کار را انجام میدهد اصلا موجود ترا ریخته تولید نشده بلکه نژاد اطلاح شده و برتری به وجود آمده است .
در کشاورزی و حتی حیات وحش همیشه قویترها جفت می یافتند و طبیعت اطلاح نژاد انجام می‌داد.
اما تراریخته چیست : گیاه یا جانوری که مهندسی ژنتیک بر روی آن انجام گرفته است ، مثلا قسمتی ازژن خوک را وارد ژن گوسفند میکنند ، یا ذرت تراریخته مونسانتو که غوغای بسیاری به پا کرد ، از پیوند ژن باکتری BT به درون ژن ذرت ساخته شد، و ذرت را در مقابل کرم ساقه خواراروپایی مقاوم نمود، کرمها به محض استفاده از ساقه میمیرنند. بعدها مشخص شد که سم تولید شده توسط این ژن برای انسان خطرناک است .
اما ارگانیک به محصولاتی گفته میشود که در طول تولید آنها از هیچگونه سم یا کودی استفاده نشده باشد.
پس غیر تراریخته اصلا ارتباطی به ارگانیک بودن ندارد میتواند در تولید یک محصول غیر ترا ریخته
از هر نوع سم یا کود شیمیایی استفاده شده باشد .
محصولات ارگانیک معمولا سالمترین محصولات هستند .

 

شاید بخواهید بخوانید

میوه به  و فواید آن

خواص میوه به


فواید
- منبع غنی ویتامین «ث»، آهن و پتاسیم.
- سرشار از پکتین

...