ویدئوی درمان چاقی قسمت اول

جلسه اول درمان چاقی و اضافه وزن

شاید بخواهید بخوانید

آجيل 
دانه هايي مثل آجيل ، منابع خوبي از اسيدهاي چربي ضروري مي باشند..
مصرف آجيل 

...

غذاها

      

غذاها

میزان کاری

یک عدد پولکی

    7

یک حبه قن

...